Algemeen

Mondzorggroep Molenbeecke (Kamer van Koophandel 52909603), hierna te noemen Mondzorggroep Molenbeecke, verleent u hierbij toegang tot www.molenbeecke.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mondzorggroep Molenbeecke en derden zijn aangeleverd. Mondzorggroep Molenbeecke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.molenbeecke.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mondzorggroep Molenbeecke.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.molenbeecke.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mondzorggroep Molenbeecke.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.molenbeecke.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mondzorggroep Molenbeecke. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondzorggroep Molenbeecke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

×

Maak een afspraak

    Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en we bellen u binnen 24 uur terug.